Mesimdhenie Interaktive, Laboratore Kompjuterike

Ne perpiqemi te ndjekim ne çdo hap ritmet e zhvillimit teknologjik, aktualisht duke prezantuar ne projektet tona aplikimin e sistemeve interaktive te mesimdhenies ne ambientet shkollore dhe Universitare.

laboratore kompjuterike dhe mesimdhenie interaktive

Ne perpiqemi te ndjekim ne cdo hap ritmet e zhvillimit teknologjik, aktualisht duke prezantuar ne projektet tona aplikimin e sistemeve interaktive te mesimdhenies ne ambientet shkollore dhe Universitare.


Gjate viteve te fundit kemi zbatuar shume projekte te cilat perfshijne sisteme interaktive audio / video / video projeksioni ne lektoriume, laboratore kompjuterike, laboratore gjuhesore dixhitale, etj.


  • Mesimdhenie interaktive : Projektet e realizuara perfshijne aplikimin e sistemeve te fonise qendrore, video projeksion interaktiv duke perdorur ekrane projeksioni me teknologjine touch screen, infrastrukture rrjeti kompjuterik Wired & Wireless ne lektoriume per te siguruar akses ne intranet dhe internet nepermjet njesive fikse workstation PC apo kompjuterave laptop, ne menyre qe te lehtesohet procesi i mesimdhenies dhe te rritet produktiviteti ne klase.
  • Laboratore kompjuterike : Projektet e realizuara perfshijne laboratore te plote kompjuterike, krijim i bazave te te dhenave (servera qendror arkivimi), si dhe infrastrukture kompjuterike. Projektet variojne ne natyre ne perputhje me nevojat e Institucionit dhe orientimin e proceseve akademike.
  • Laboratore gjuhesore: Gjate 4 viteve te fundit Teater TV Studio ka realizuar projekte te ndryshme qe perfshijne laboratoret dixhitale per mesimin e gjuhes, projekte te aplikuara ne Universitete dhe Qendra Studimore te orientuara drejt studimit gjuhesor. Sistemet tona inovative thjeshtojne procesin e mesimit te gjuhes duke ofruar zgjidhje me nje klik per studim, degjim, diskutim ne grup, testim dhe provime, etj.

 

 

Projektet ne vite

Nder projektet e realizuara vitet e fundit, veçojme:


  • Blerje dhe instalim i paisjeve per Laboratorin Dixhital te Gjuheve te Huaja ne Universitetin Publik te Shkodres (2011)
  • Projektim, blerje dhe instalim i sistemeve audiovizuale ne tre salla te Biblotekes se Universitetit te Elbasanit (2011)
  • Blerje dhe Instalim i Studios se Radios ne Fakultetin e Gazetarise se UT (2011)
  • Projektim dhe instalim i sistemeve audiovizuale ne Fakultetin e Sociologjise se UT (Salla e leksioneve) (2010)
  • Projektim, blerje dhe instalim i sistemeve audiovizuale ne Fakultetin e Infermierise se UT (salla e Senatit dhe salla e leksioneve) (2010)
  • Blerje dhe instalim i paisjeve per Laboratorin Dixhital te Gjuheve te Huaja ne Universitetin Publik te Korçes (2010)
  • Blerja dhe instalimi i aparaturave lexuese per mikrofilma ne ambjentet e Arkives se Shtetit, Tirane (2007)