Konference Komunikimi, Perkthim Simultant, Video-Konference

Vend teper te rendesishem ne aktivitetin tone ze aplikimi i sistemeve konference te komunikimit, aplikimi sistemeve te perkthimit simultant dhe i sistemeve video-konference.

Me nje numer te madh projektesh te realizuara ne kete fushe, Kompania Teater TV Studio eshte aktualisht lider ne tregun Shqiptar.

Sistemet konference dhe video-konference

Vend teper te rendesishem ne aktivitetin e Kompanise Teater TV Studio ze aplikimi i sistemeve konference te komunikimit, aplikimi sistemeve te perkthimit simultant dhe aplikimi i sistemeve video-konference.

Me nje numer te madh projektesh te realizuara ne kete fushe, Kompania Teater TV Studio eshte aktualisht lider ne tregun Shqiptar si kompania me numrin me te madh te projekteve te realizuara si persa i perket rendesise se institucioneve te cilave i kemi ofruar sherbimin, ashtu edhe per natyren dhe cilesine e punes.


Jane realizuar shume projekte ne ambiente universitare si salla mbledhjesh, lektoriume, biblioteka, etj. Jane aplikuar keto sisteme ne ambiente publike, ambiente qeveritare, banka, hotele, etj.


Projekti yne i plote tipik ne aplikimin e sistemeve konference dhe video-konference do te perfshinte elementet:


 • Aplikim i sistemeve konference ne salle, njesite e delegateve, njesite e kryesise, liste-prezenca me karte e cila permban gjeneralitetet e delegatit, votimi me karte, perpunimi i liste-prezences, rezultateve te votimit, etj, me ane te programit kompjuterik, ruajtja e te dhenave te seancave, etj.
 • Aplikim i sistemeve "video-tracking" per te kryer monitorimin viziv te folesve ne salle, ku kamera drejtohet ne menyre automatike tek delegati qe merr fjalen.
 • Aplikim i sistemit te perkthimit simultant me kabinen dhe njesite e perkthyesve, transmetuesit "infrared" ne salle dhe marresit "infrared" te mesazhit te perkthyer per çdo delegat ne salle.
 • Aplikim i sistemeve video-konference ip, integrim i sistemit konference ne salle me sistemin video-konference, konfigurim i ketij te fundit per perdorim ne intranet dhe internet.
 • Instalim i ekraneve LCD, video-projektor, etj, per nevojat e vizionimit te informacioneve te mbledhjeve sipas pershkrimit tek pika e pare, vizionimi i pamjeve video te sistemit "video-tracking", vizionim i pales se larget gjate perdorimit te sistemit video-konference, etj.

 

Projektet e realizuara ne kete drejtim shtrihen ne nje harte te gjere ne institucione kudo ne Shqiperi.


 

Projektet ne vite

Nder projektet e realizuara vitet e fundit, veçojme:


 • Kompletimi me teknike i salles se Muzeut Historik Kombetar, Tirane (2013)
 • Aplikim i sistemeve konference, video-projeksion dhe video-konference ne lektoriumin qendror, Universiteti Eqerem Çabej Gjirokaster (2013)
 • Projektim, blerje dhe instalim i sistemeve audiovizuale ne Gjykaten Kushtetuese (2012)
 • Aplikim i sistemeve konference, video-tracking, perkthim simultant ne 3 gjuhe, video-konference, video-projeksion interaktiv, sistem qendror audio. Hotel Imperial, Elbasan  (2011)
 • Projektim dhe aplikim i sistemeve konference, foni qendrore dhe video-projeksion ne dy salla te Bibliotekes se Universitetit Aleksander Xhuvani Elbasan  (2011)
 • Aplikim i sistemeve konference dhe foni qendrore ne sallen e konferencave, Hotel Colosseo, Shkoder  (2011)
 • Projektimin dhe montimin e sistemeve dixhitale konference te komunikimit dhe perkthimit simultant ne dy salla te Bankes se Shqiperise, Dega e Beratit  (2009)
 • Projektimin dhe montimin e sistemit dixhital konference te komunikimit, perkthimit simultant, sistemit video-konference dhe video-tracking, ne sallen e mbledhjeve te Senatit ne Rektoratin e Universitetit te Elbasanit  (2008)
 • Projektimin dhe montimin e sistemit konference te komunikimit ne lektoriumin qendror te Fakultetit te Mjekesise, ne Qendren Spitalore "Mbreteresha Geraldine", Tirane  (2006)
 • Projektimin dhe montimin e sistemit dixhital konference te komunikimit, perkthimit simultant dhe votimit ne sallen e mbledhjeve te senatit ne Rektoratin e Universitetit te Tiranes  (2005)