Klube Nate, Diskoteka

Pjese e aktvitetit te Kompanise Teater TV Studio ka qene dhe vazhdon te jete ndertimi i infrastruktures se plote te ndriçimit artistik, ndertimi infrastruktures se fonise, sistemeve te integruara audio-video multimediale, sistemeve te sigurise, etj, ne klube e nate, pub-e, diskoteka dhe ambiente rekreative.

Moment i veçante i punes tone eshte aplikimi i teknikave te fibres optike si element ndriçimi artistik.

Klube nate, diskoteka, ambiente rekreative

Pjese e aktvitetit te Kompanise Teater TV Studio ka qene dhe vazhdon te jete ndertimi i infrastruktures se plote te ndriçimit artistik, infrastruktures se fonise, sistemeve te integruara audio-video multimediale, sistemeve te sigurise, etj, ne klubet e nates, pub-e dhe diskoteka. Jane nje numer i madh projektesh te realizuara ne kete fushe pergjate viteve.


Eshte bere kujdes ne aplikimin e teknikave te ndryshme duke u synuar te diferencohen ne forme projektet sipas natyrave dhe kerkesave individuale. Jane aplikuar ne keto projekte teknikat dixhitale te ndriçimit robotik dhe statik, eshte perdorur fibra optike si element ndriçimi, etj, duke aplikuar dhe duke synuar nje integrim te plote te teknikave te perdorura te ndriçimit, fonise dhe multimedias.

Duke punuar ngushtesisht me specialiste dhe skenografe, kemi arritur te realizojme struktura teknike dhe artistike me nje integrim maksimal te teknikave te ndriçimit, fonise dhe te shperndarjes ne hapesire te elementeve vizuale.

Mund te themi pa hezitim qe Kompania Teater TV Studio eshte pioniere e venies ne jete te teknikave bashkekohore dhe inovacioneve teknologjike ne klube nate, diskoteka dhe ambjente rekreative.

Vlen per tu permendur aplikimi i teknikave te fibres optike ne klube nate, pub-e, ambiente rekreative si House of Arts (Tirane), Zapping (Durres), Honey (Tirane), XL-Club (Tirane), Kavaliero (Tirane), Nord Park (Fushe Kruje), etj.


Duke bashkepunuar ngushte me kompani te huaja ne teknologji dhe aplikim, jane arritur te realizohen projekte modele te suksesit dhe inovacionit. Garancia Jone qendron ne metodologjine e punes, ne bashkeveprim te ngushte me cilesine  e teknologjise se aplikuar.

Projektet e realizuara nga kompania Teater TV Studio jane provuar ne shtrirje te gjate kohore per cilesine dhe qendrueshmerine e tyre.


Foto Galeria

Projektet ne vite

Nder projektet me te rendesishme te realizuara nder vite, veçojme:


  • Projektim dhe instalim i infrastruktures se paisjeve te ndriçimit dhe fibres optike te skenes ne disco-pub “Kavaliero”, Tirane (2009)
  • Projektim dhe montim te infrastruktures dhe paisjeve te ndriçimit dhe fonise ne restorant-disko “Nord Park”, Fushe Kruje (2008)
  • Projektim dhe montim te infrastruktures dhe sistemeve te ndriçimit, fibres optike dhe fonise ne night club “Honey”, Tirane (2005)
  • Projektim dhe montim te infrastruktures dhe sistemeve te ndriçimit dhe fonise ne club “Rebus”, Tirane (2004)
  • Projektim dhe montim te infrastruktures dhe sistemeve te ndriçimit, fibres optike dhe fonise ne night club “Zapping”, Durres (2003)
  • Projektim dhe montim te infrastruktures dhe sistemeve te ndriçimit, fibres optike dhe fonise ne disco-bar “XL Club”, Tirane (2002)
  • Projektim dhe montim te infrastruktures dhe sistemeve te ndriçimit, fibres optike dhe fonise ne disco-pub "House of Arts", Tirane ( 2002)